پذیرش دانشجو به صورت غیر حضوری یا مجازی در مقطع دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

کسب درامد و استخدام

پذیرش تحصیلی دانشجو

ارائه مدرک دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
پذیرش تحصیلی دانشجو در دانشگاههای داخلی یا خارج

موسسه پذیرش با در دست داشتن بهترین نیروها در خدمت دانشجویان عزیز میباشد. خدمات تحصیلی شامل و پذیرش دانشجویان در دانشگاه های خارج کشور، ارائه مدرک دیپلم، مدرک معادل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، خدمات ویزا و غیره می باشد.

*
*
*
*